კითხვები1. რა არის წარმატება ?
2. რა არის ფასი ?
3. რა არის თვითღირებულება ?
4. რა ღირს წარმატება ?
5. რა განსაზღვრავს სიმდიდრეს ?
6. თქვენ წარმატებული ადამიანი ხართ ?
7. რა არის მოგება ?
8. რა ღირს წარუმატებლობა ?
9. რა არის სიმდიდრე ?
10. თქვენ მდიდარი ადამიანი ხართ ?


11. საზოგადოების თვალში თქვენ წარმატებული ადამიანი ხართ. როგორია თქვენი შეხედულება ? ეთანხმებით თუ არა საზოგადოებრივ აზრს ?
12. თქვენი აზრით, რატომ აღწევენ წარმატებას მხოლოდ ერთეული ადამიანები ?
13. გამოიყვანეთ წარმატების თქვენებური ფორმულა . ანუ წარმატება არის... (დაასრულეთ ფრაზა )
14. შესაძლებელია ,რომ ადამიანი იყოს წარმატებული, მაგრამ  ამავდროულად  არამდიდარი ?
15. რა არის ყველაზე დიდიი მსხვერპლი, რაც თქვენი მიზნის მისაღწევად გაგიღიათ ?
16. რასთან ასოცირდება წარმატება ? სიმდიდრესთან, დიდებასთან, საყოველთაო აღიარებასთან თუ საკუთარი თავის რეალიზებასთან ?
17. რა ღირს წარმატებული ადამიანის დრო ?
18. ეთანხმებით თუ არა გამოთქმას რომ  "დრო ფულია" და როგორ ახსნით ამ ფრაზის შინაარს?
19. თვლით თუ არა, რომ  ადამიანების დრო ის  უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რომლის შეგრძნება და რაციონალური გამოყენებაც წარმატების მიღწევის ერთერთი მთავარი წინაპირობაა ?
20. რას ურჩევდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ რომ გახდნენ წარმატებულები ?  

Комментариев нет:

Отправить комментарий